Aquarium en vijververeniging 'De Natuur in Huis'

De vereniging

Onze vereniging is opgericht op 17 januari 1951. Na verschillende locaties gekend te hebben bevindt ons clubhuis al weer sinds 2001 aan de Uilenvliet te Zwijndrecht.

A.V. De Natuur in huis is een hobby- vereniging voor jong en oud en is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua-Terra (N.B.A.T.).

Ons gezellige verenigingsgebouw  is geopend op Donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur en op Zaterdag van 15.00 uur tot 18.00 uur

Adres: Uilenvliet 37B, 3333 BS, Zwijndrecht
Email : avdnih@gmail.com

Copyright © 2023 Aquarium en vijver vereniging De Natuur in Huis

Alle rechten zijn voorbehouden aan de A.V. De natuur in Huis. Niets uit deze publicatie* mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografie, digitale registratie of enige andere methode, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van deze website..

Maak jouw eigen website met JouwWeb